Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Kalendarium

Cytat dnia

 

Tam gdzie nie ma modlitwy, zamiera życie Boże w człowieku, podobnie jak zamiera roślina bez wody.

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Strona główna


      Źyczenia Wielkanocne 

Zbliżając się do Świąt Wielkanocnych pochylamy się nad najgłębszą wymową Tajemnic Paschalnych
naszej wiary.
Jezus Chrystus, który przeszedł przez próbę i ofiarę Golgoty, objawia nam prawdę jeszcze większą
niż śmierć – Zmartwychwstanie.

    Pragniemy życzyć, by to prawdziwe przesłanie Syna Bożego stało się źródłem mocy w życiu, w którym ludzki grzech, zło, bezsens, śmierć zdają się dominować.
Niech Zmartwychwstanie Pana uświadomi nam, że nic nie jest w stanie pokonać mocy Bożej.


Zmartwychwstały Jezus jest Panem naszych dziejów!

 Z modlitwą i radosnym Alleluja!

Siostry Loretanki

  Warszawa Praga,  A.D. 2014

 


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski
i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej
w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku.
W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.
Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt
i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 23 domy, w tym 9 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

Zadania apostolskie Zgromadzenia

- apostolstwo słowa drukowanego

Jako apostołki prasy katolickiej prowadzimy wydawnictwa
i drukarnie w Polsce i za granicą, służąc całemu Kościołowi.

      - apostolstwo nauczania i wychowania

Wierne idei Założyciela – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – który z miłością wychodził do sierot, najbiedniejszych dzieci
i zagrożonej moralnie młodzieży, podejmujemy prace wychowawczo-katechetyczne.

- apostolstwo dobroczynne

Idąc za przykładem miłości bł. ks. Ignacego do ubogich, w których żyje i cierpi Chrystus, podejmujemy prace charytatywne, prowadząc domy opieki dla chorych oraz odwiedzając chorych i biednych w ich domach.

      - apostolstwo życia codziennego

Poprzez wzajemną miłość, współpracę, pełnienie czynów miłosierdzia i dzielenie się dobrą książką staramy się dawać świadectwo życia ewangelicznego, przepajając środowiska, w których żyjemy i pracujemy, duchem Chrystusowym.

Zapraszamy na Spacer Wirtualny
Kliknji!yes
 

 

 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK