Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Kalendarium

Cytat dnia

 

Ofiaruj codzienne trudy, przykrości, modlitwy, słowem wszystko, Bogu na zbawienie dusz, a nie przestaniesz na chwilę być apostołem.

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Strona główna

Sanktuarium w Loretto kościołem stacyjnym
w Roku Miłosierdzia

Dnia 8 grudnia 2015 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty Franciszek rozpocznie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty ma stać się pełnym łaski czasem dla Kościoła, w którym otwarte zostaną Drzwi Święte - Brama Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję (por. Bulla Misericordiae Vultus, 3).
Dla wszystkich wiernych Bramy Miłosierdzia zostaną otwarte w kościołach katedralnych i konkatedralnych rodzimych diecezji, a także według decyzji Biskupa Ordynariusza taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia.(Bulla Misericordiae Vultus, 3)

Ks. abp Henryk Hoser SAC Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Dekretem
„O łaskach Jubileuszu Miłosierdzia w Nadzwyczajnym Roku Świętym”
miejscem celebrowania Jubileuszu Miłosierdzia ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto,  w którym, – jako kościele stacyjnym Roku Świętego – będzie można uzyskiwać odpusty.
W kościołach stacyjnych odpust Roku Świętego można będzie uzyskać w wyznaczone dni specjalnych zgromadzeń liturgicznych, a także w następujące dni Roku Świętego:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia
Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła – 25 stycznia
Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła – 22 lutego
Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny – 19 marca
Wielki Piątek Męki Pańskiej – 25 marca
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 27 marca
Druga Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego – 3 kwietnia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 4 kwietnia
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 8 maja
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 15 maja
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 3 czerwca
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
Uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej, Patronki Diecezji – 15 sierpnia
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września
Wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej, Dziewicy – 5 października

Zapraszamy wszystkich do Sanktuarium w Loretto, by w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia skorzystać ze szczególnego czasu łaski i doświadczyć Bożego Miłosierdzia.
PROGRAM - Rok Miłosierdzia w Loretto.pdf

PLAKAT do pobrania.pdf

 

Rok Życia Konsekrowanego (30.11.2014 - 02.02.2016)


   Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!

Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.
Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.

Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.
Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wskazałem jako cele tego roku te same, jakie święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (n. 110).
-  pierwszym celem jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością.
-  ten Rok wzywa nas również, by przeżywać teraźniejszość z pasją. 
-  przyjęcie przyszłości z nadzieją pragnie być trzecim
celem tego roku.

         Fragmenty Listu apostolskiego Papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych

                                       *****

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski
i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej
w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku.
W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.
Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt
i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

Zadania apostolskie Zgromadzenia

- apostolstwo słowa drukowanego

Jako apostołki prasy katolickiej prowadzimy wydawnictwa
i drukarnie w Polsce i za granicą, służąc całemu Kościołowi.

      - apostolstwo nauczania i wychowania

Wierne idei Założyciela – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – który z miłością wychodził do sierot, najbiedniejszych dzieci
i zagrożonej moralnie młodzieży, podejmujemy prace wychowawczo-katechetyczne.

- apostolstwo dobroczynne

Idąc za przykładem miłości bł. ks. Ignacego do ubogich, w których żyje i cierpi Chrystus, podejmujemy prace charytatywne, prowadząc domy opieki dla chorych oraz odwiedzając chorych i biednych w ich domach.

      - apostolstwo życia codziennego

Poprzez wzajemną miłość, współpracę, pełnienie czynów miłosierdzia i dzielenie się dobrą książką staramy się dawać świadectwo życia ewangelicznego, przepajając środowiska, w których żyjemy i pracujemy, duchem Chrystusowym.

Zapraszamy na Spacer Wirtualny
Kliknji!yes
 

 

 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK