Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Budowa kościoła w Loretto


Projekt kościoła

Siostry Loretanki rozpoczynają budowę nowego kościoła
w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa

www.loretto.pl    e- mail: loretto3@wp.pl

W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, w Roku Wiary rozpoczęła się budowa świątyni ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Myśli o rozbudowie sanktuarium pojawiały się wraz ze zwiększającym się napływem pielgrzymów. Dotychczas wierni modlili się w niewielkiej kaplicy zakonnej, a na większe uroczystości był przygotowywany ołtarz polowy.

Wydarzenia związane z budową świątyni

23 maja 2013 r.- Zgromadzenie uzyskało pozwolenia na budowę kościoła. Tego dnia w Kościele w Polsce po raz pierwszy obchodzone było święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
5 lipca 2013 r. - w Loretto została odprawiona Msza święta z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieła budowy świątyni. Eucharystii w 122. rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, przewodniczył ks. infułat Lucjan Święszkowski z udziałem kapłanów z okolicznych parafii fundatorów oraz ekipy budowlanej. Wówczas to symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowano prace budowlane.
8 września 2013 r. - podczas dorocznej uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Loretańskiej w sanktuarium w Loretto Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej poświęcił plac i krzyż pod budowę nowego kościoła w Loretto, który będzie służył czcicielom Matki Bożej szukającym u Niej pociechy i nadziei.
7 kwietnia 2014 r. – zainstalowano ciężki sprzęt budowlany i rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty, wylano ławy fundamentowe i zaczęto wznosić ściany kościoła oraz wieży.
7 września 2014 r. – podczas dorocznej uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Loretańskiej w sanktuarium w Loretto planowane jest wmurowanie kamienia węgielnego.
7 września 2014 r. – podczas uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Loretańskiej Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, pobłogosławił i wmurował kamień węgielny.
Zdjęcia z budowy świątyni
Msza dziękczynna za fundatorów nowego kościoła w Sanktuarium w Loretto.

Niewiele ponad 3 lata temu rozpoczęła się budowa nowego kościoła dla Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa. Po tak krótkim czasie, obecnie w Loretto możemy oglądać piękną świątynię będącą w stanie surowym, która nawiązuje swym stylem do sztuki romańskiej. Wszystko to było możliwe dzięki ofiarności serc fundatorów kościoła - osób świeckich będących właścicielami firmy budowlanej w branży mieszkaniowej, którzy zdecydowali zwieńczyć swoją pracę zawodową konstrukcją wyjątkowego domu – domu Bożego dla potrzeb naszego Sanktuarium.
Z tej racji w dn. 21 listopada 2016 r. u stóp Matki Bożej w Loretto sprawowana była Eucharystia dziękczynna w intencji fundatorów, której przewodniczył ks. abp Henryk Hoser.

W początkowych słowach homilii ks. arcybiskup ukazał rolę, jaką odgrywa obecnie Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. „Jest dla nas też wielką radością, że Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej i w ogóle charyzmat loretański tak się rozwija w naszej diecezji warszawsko-praskiej, powodując, że tutaj, w tym miejscu, jest największe Sanktuarium
w diecezji i ma wszystkie szanse ku temu, by stać się sanktuarium narodowym”.

Podając motywy wznoszenia nowych miejsc kultu maryjnego, ks. arcybiskup powiedział:
„Dla Niej i w tak ważnych miejscach dla naszego zbawienia budujemy sanktuaria. (…)
To nie jest budowanie mieszkania dla Pana Boga, bo On takiego mieszkania nie potrzebuje, to jest mieszkanie, to jest dom wszystkich, którzy przychodzą, którzy w tym mieszkaniu się czują u siebie, w tym mieszkaniu, w tym domu, w tym sanktuarium czują spojrzenie Maryi na nich samych, na ich życiu, na ich przeszłości i przyszłości, a więc jest bardzo ważnym miejscem, w którym objawia się Bóg”.

Jako Zgromadzenie Sióstr Loretanek przyłączamy się cały sercem do słów podziękowań, które skierował wczoraj ks. abp Hoser do obecnych na Mszy świętej fundatorów nowego kościoła: „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego dużego sanktuarium w Loretto co jest wydarzeniem niewątpliwie na miarę naszego wieku, i które to wydarzenie stanowi kolejny akt zawierzenia Opatrzności Bożej. Wiele takich miejsc, sanktuariów było budowanych dzięki ofiarności ludzi, ale tych, którzy najwięcej dawali nazywamy fundatorami, a więc cieszę się, że mogę dzisiaj tę Mszę Świętą odprawiać
w obecności Fundatorów: państwa Reginy Katner i Andrzeja Jaczewskiego, którzy okazali hojność wobec Boga, wobec Maryi, która to hojność będzie pomnożona przez te wszystkie rzeczy, które będą się dokonywać w tym miejscu.

W tym miejscu trudno nie wyrazić wdzięczności wobec wszystkich dobrodziejów, którzy przekazują nam ofiary serca na budowę nowej świątyni. Ufamy, że nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli ofiarą materialną i duchową wesprzeć nasze dzieło wyrażając w ten sposób miłość do Maryi. Niech Bóg nam wszystkim dopomaga!

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię

„Maryja Świątynią Boga w Trójcy Jedynego”

W niedzielę 7 września 2014 r. Sanktuarium w Loretto przeżywało podwójną uroczystość. Tradycyjnie tego dnia miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Drugim ważnym wydarzeniem było wmurowanie kamienia węgielnego w budowaną nową świątynię ku czci Loretańskiej Pani. Całej uroczystości przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC biskup warszawsko-praski. Przybyli kapłani wraz z siostrami loretankami, darczyńcami wnoszonego kościoła, jak również licznie przybyli pielgrzymi wspólnie modlili się w intencji dzieła budowy nowej świątyni.
W programie niedzielnej uroczystości była także wspólna modlitwa różańcowa, którą poprowadzili przedstawiciele kół różańcowych diecezji warszawsko-praskiej, konferencja formacyjna dla małżonków, koncert Marcina Stycznia, który w pięknej aranżacji muzycznej przybliżał m.in. słowa św. Jana Pawła II, występ p. Kamila Radzimowskiego na duduku - dętym instrumencie armeńskiego pochodzenia, a po Eucharystii modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, którą poprowadziły Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. W loretańskich uroczystościach tradycyjnie towarzyszyła nam Orkiestra „Viktoria” wraz ze znakomitymi solistami dając oprawę muzyczną dla Liturgii Eucharystycznej i obrzędowi wmurowania kamienia węgielnego.
Ufamy, że zarówno pielgrzymi, jak i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali umocnieni łaską Bożą płynącą przez orędownictwo Maryi. Wszystkim członkom Orkiestry, Solistom, jak również innym wspierającym nas osobom w organizacji tego dnia, niech Matka Boża Loretańska hojnie wynagrodzi. I już dziś zapraszamy na uroczystości za rok do Loretańskiego Sanktuarium.

ABY OBEJRZEĆ FILM Z UROCZYSTOŚCI
KLIKNJI NA TE ZDJĘCIA


  cz. 1                             cz. 2

Pobłogosławienie nowego kościoła loretto 9 wrzesień 2018

W polskim Loretto 9 września 2018 roku podczas uroczystości odpustowych, które zgromadziły około 15 tys. pielgrzymów, został pobłogosławiony nowy kościół. Odpust odbywał się pod hasłem: Matko Kościoła, zjednocz nas w Twoim domu.
Mszy świętej odpustowej, koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów, przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski. W homilii nawiązał do historii tego miejsca. W tym roku mija 90 lat od jego założenia przez charyzmatycznego fundatora bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Pielgrzymka służy temu by raz jeszcze się odnowić i przemyśleć ważne sprawy, omodlić je i prosić o umocnienie wiary – mówił hierarcha. – Dziś naszą przewodniczka jest Maryja. Ona jest wzorem zawierzenia Bogu.
Zdjęcja: Odpust-i-poblogoslawienie-nowej-swiatyni-w-Loretto-2_18

Poświęcenie Kościoła w Loretto - 31 lipiec 2021

31 lipca br. – na zakończenie roku jubileuszowego 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek – w Loretto został poświęcony kościół ku czci Matki Bożej Loretańskiej. W trwającym Roku Świętej Rodziny i Roku św. Józefa, w przededniu beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, oddał Bogu na własność kolejny dom modlitwy. Uroczystość poświęcenia kościoła zgromadziła zarówno czcicieli Pani Loretańskiej i Jej wiernego syna bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, jak i darczyńców, fundatorów, ofiarodawców i tych, którzy przyczynili się do powstania pięknej świątyni stylem przypominającej kościół św. Klary czy św. Franciszka we Włoszech. Licznie przybyli też kapłani związani ze zgromadzeniem i Loretto.
Kościół budowany w latach 2013–2018 to wielki znak Bożej Opatrzności nad tym miejscem, które zgodnie z zamysłem jego założyciela bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jest ośrodkiem kultu maryjnego. Do powstania nowej świątyni przyczynili się przede wszystkim prezesi firmy Ebejot: Regina Katner i śp. Andrzej Jaczewski. Swoje cegiełki materialne i duchowe składali również odwiedzający to miejsce goście i pielgrzymi oraz członkowie Rodziny Loretańskiej.

Uroczystość podniosła, z obrzędem namaszczenia ołtarza i świątyni. Podczas liturgii słowa usłyszeliśmy, że widzialny gmach jest znakiem niewidzialnej świątyni, którą jesteśmy my – żywe kamienie Kościoła świętego – tworzący mistyczne ciało Chrystusa, którego On jest Głową. To miejsce jest święte, bo tutaj niebo łączy się z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi. Poświęcenie kościoła w Loretto to dar, który ma nam pomagać w tym, co jest istotne w naszym życiu, czyli w stawaniu się świętymi – zaznaczył w homilii Ksiądz Biskup. Usłyszeliśmy, że z tego miejsca mamy wychodzić mądrzejsi, posileni słowem. Bo tutaj Ojciec Niebieski umacnia nas na drodze do Królestwa Bożego, do czynienia wszystkiego w duchu, „aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.  Tutaj powinna odbywać się wielka modlitwa za małżeństwa i rodziny oraz katecheza dla nich, a także dla ojców – powiedział bp R. Kamiński. Zachęcał też, by ta świątynia wychowywała do wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby, by nikt nie był nam obojętny. Uroczystość podniosła, z obrzędem namaszczenia ołtarza i świątyni. Podczas liturgii słowa usłyszeliśmy, że widzialny gmach jest znakiem niewidzialnej świątyni, którą jesteśmy my – żywe kamienie Kościoła świętego – tworzący mistyczne ciało Chrystusa, którego On jest Głową. To miejsce jest święte, bo tutaj niebo łączy się z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi.
Zdjęcja: Archiwum-foto/Poswiecenie-nowego-kosciola-w-Loretto


Prosimy o wsparcie budowy kościoła!

Przede wszystkim na sposób duchowy – poprzez modlitwę oraz w sposób materialny przez złożenie ofiary bezpośrednio w Loretto lub na konto bankowe za dopiskiem: Dar na cele kultu religijnego: budowa kościoła w Loretto.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 Warszawa

BANK:  BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

Nr rachunku:
– konto złotówkowe:
nr 83 1600 1127 1847 9095 0000 0001  

– konta walutowe:
Dolary USD: nr 29 1600 1127 1847 9095 0000 0003
EUR: nr 56 1600 1127 1847 9095 0000 0002
Franki CHF: nr 02 1600 1127 1847 9095 0000 0004
(Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT/ BIC kod: PPABPLPK)

Za każdą złożoną ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać! Modląc się codziennie słowami Litanii loretańskiej, polecamy Panu Bogu wszystkich Ofiarodawców i Budowniczych Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Siostry Loretanki

Na chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
i Matce Bożej Loretańskiej

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK