Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Okres warszawski

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931)

OKRES WARSZAWSKI

III 1907 - prowadzi rekolekcje wielkopostne w Maciejowicach koło Garwolina
8 III 1908 - prosi biskupa Franciszka Jaczewskiego o pozwolenie na opuszczenie diecezji i wyjazd do Warszawy, dla nadania szerszego kierunku wydawnictwom religijno-społecznym.
11 III 1908 - otrzymuje pozwolenie na przeniesienie się do Warszawy oraz zwolnienie z zajmowanych stanowisk w Lublinie.
19 V 1908 - otrzynuje  zgode generała-gubernatora na otwarcie drukarni i wydawanie czasopism w Warszawie.
1 VI 1908 - zaczynają wychodzić w Warszawie "Polak-Katolik i Posiew".
1 II 1909 - ukazuje się pierwszy numer "Kółka Różańcowego", miesięcznika poświęconego Bractwom i Kółkom Żywego Różańca.
19 XI 1909 - konsystorz lubelski zwalnia księdza Kłopotowskiego ze stanowiska profesora Seminarium Duchownego w Lublinie.
18 XI 1910 - biskup kielecki Augustyn Łosiński nadaje mu godność kanonika honorowego swojej kapituły za zaasługi dla spraw diecezji.
I 1911 - za radą księdza Kłopotowskiego zaczyna wychodzić miesięcznik warszawskiej Kurii Mwtropolitalnej "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie". Druk miesięcznika przyjmuje do własnej drukarni i pisze w nim artykuły pod pseudonimem "Żegota".
25 III 1911 - rozpoczyna wydawać tygodnik dla dzieci i młodzieży - "Anioł Stróż".
1911-1912 - lata wyroków sądowych i coraz to nowych procesów " za przestępstwa państwowe", "za bluźnierstwa przeciw mariawitom itp. Wyroki skazywały na kary do 500 rubli grzywny, areszty do dwóch miesięcy.
10 XII 1911 - wraz z karą 300 rubli zagrożono księdzu Kłopotowskiemu zesłaniem na Sybir i pozbawieniem wolności; ponieważ nie stawiał się w terminach na sprawy, zakazano mu oddalać się z miejsca zamieszkania.
24 X 1912 - biskup Jaczewski z Lublina na skargę Warszawskiego Sądu Okręgowego poleca księdzu Kłopotowskiemu, aby swój pięciodniowy areszt z wyroku sądu z dnia 23 stycznia 1910 r. spędził w klasztorze Ojców Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.
19 XI 1912 - posłuszny poleceniu biskupa, jedzie do Nowego Miasta i odbywa areszt do dnia 24 listopada 1912 r.

1 V 1913 - kupuje trzypiętrowy dom przy ul. Krakowskie Przedmieście 71, w którym umieszcza redakcję, administrację, drukarnię, otwiera księgarnię i urządza dla siebie mieszkanie.
19 IX 1913 - arcybiskup Aleksander Kakowski w kilka dni po swoim ingresie mianuje ks. Kłopotowskiego wikariuszem przy kościele św. Anny w Warszawie.
V 1914 - wraz z ks. Janem Siemcem towarzyszy arcybiskupowi Kakowskiemu  podczas wizytacji w parafiach archidiecezji.
od VIII 1914 - po wybuchu pierwszej wojny światowej wydaje jedynie dziennik "Polak-Katolik" w zmniejszonej objętości. Przy kościele św. Jacka zakłada tanią kuchnię i prowadzi zakłady dla sierot i starców, którymi opiekują się siostry szarytki.
19 IX 1914 - zostaje mianowany rektorem filialnego kościoła podominikańskiego św. Jacka  przy ul. Freta w Warszawie (jeszcze jako kapłan diececji lubelskiej - odbywa się to za specjalną zgodą konsystorza lubelskiego).
XI 1916 - wznawia wydawanie "Posiewu".
1918 - z powodu strajków zecerów i drukarzy nie wychodzą pisma księdza Kłopotowskiego. Nadal organizuje tanie kuchnie i wydawanie chleba bezrobotnym i biednym.
27. II 1919 - biskup lubelski Marin Leon Fulman prosi Ojca Świętego o odznaczenie księdza Kłopotowskiego godnością prałata domowego.
28 VI 1919 - otrzymuje godność prałata domowego za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego.
VI 1919 - arcybiskup Kakowski proponuje mu stanowisko proboszcza parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana w Warszawie na Pradze oraz stanowisko dziekana praskiego. Przyjęcie tego stanowiska wymagało inkardynacji do archidiecezji warszawskiej.
24 VI 1919 - inkardynacja do archidiecezji warszawskiej.
30 VI 1919 - nominacja na proboszcza parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana w Warszawie na Pradze i stanowisko dziekana praskiego.
IX 1919 - arcybiskup Kakowski powierza ks. Kłopotowskiemu funkcję cenzora ksiąg religijnych oraz członka Consilium vigilantiae.
4 X 1919 - rozpoczyna misje parafialne prowadzone przez ojców redemtorystów.
X 1919 - tworzy koło unijne, na którego zebraniach bywali arcybiskup Kakowski i nuncjusz Achilles Ratti.
20 X 1919 - sprowadza z Krakowa siostry albertynki, które podejmują pracę w domu noclegowym w jego parafii. Wraz z siostrami przybyli także bracia albertyni i wzięli pod opiekę przytułek starców.
23 X 1919 - rozpoczyna wizytację parafii dekanatu, zaczynając od najdalej położonych: Karczewa, Otwocka, Okuniewa, Wiązownej.
31 VII 1920 - w porozumieniu z kardynałem Aleksandrem Kakowskim oraz nuncjuszem Achillesem Rattim zakłada Stowarzyszenie Sióstr Loretanek o angażuje siostry także do prac parafialnych, zwłaszcza charytatywnych.
9 II 1922 - kardynał Kakowski mianuje go kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.
6 VII 1922 - z błogosławieństwem kardynała Kakowskiego wznawia wydawanie "Przeglądu Katolickiego".
4 XI 1922 - po czteroletniej przerwie wznawia wydawanie "Polaka-Katolika".
II 1926 - oddaje własny trzypiętrowy gmach przy ul. Krakowskie Przedmieście 71 z urzondzoną drukarnią wraz z czasopismami "Polak-Katolik" i "Posiew" na własność archidiecezji warszawskiej, pozostawiając sobie tylko miesięcznik "Kółko Różańcowe".
1926 - podejmuje budowę nowej plebanii przy kościele św. Floriana.
IV 1927 - kupuje i urządza nową drukarnię w wynajętym lokalu "Kuriera Warszawskiego" w Warszawie przy ul. Tamka 46 i rejestruje ją pod nazwą "Drukarnia Loretańska".
X 1927 - rozpoczyna wydawanie nowego miesięcznika pt. "Głos Kapłański"
1928 - opracowuje statut dla sióstr loretanek.
19 V 1928 - Kardynał Kakowski dokonuje kanonicznej erekcji zgromadzenia pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie Sióstr loretanek.
VI 1928 - nabywa dla sióstr loretanek majątek ziemski Zenówka nad Liwcem, któremu przy zapisie hipotecznym nadaje nazwę Loretto. Miał on służyć jako ośrodek wypoczynkowy dla sióstr pracujących w drukarni i dla najbiedniejszych dzieci, oraz kultu Matki Bożej.
XI 1928 - wprowadza się do nowo wybudowanej plebanii.
1929 - podejmuje budowę domu parafialnego dla potrzeb Akcji Katolickiej przy parafii św. Floriana.
II 1930 - zakupuje budynki po dawnej fabryce firanek i koronek przy ul. Namiestnikowskiej 6 (dziś J. Sierakowskiego) i podejmuje ich przebudowę na drukarnie i klasztor dla sióstr loretanek.
15 IV 1931 - rejestruje drukarnię przy ul. Namiestnikowskiej pod zarządem s. Antoniny Bartkowiak.

23 VII 1931 - zatwierdzenie projektu drukarni przez Naczelnika Wydziału Przemysłowego Magistratu Warszawy.
IX 1931 - czyni starania o dokończenie adaptacji budynku; przeprowadzkę drukarni planuje na 1 października.
7 IX 1931 - umiera nagle na zawał serca.
10 IX 1931 - nabożenstwo żałobne w kościele św. Floriana było celebrowane przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Kazanie wygłosił ks. Aleksander Fajęcki. Kondukt pogrzebowy na Powązki, gdzie czasowo złożono ciało, prowadził biskup Antoni Szlagowski.  Mowe na cmentarzu wygłosił ks. prałat Marceli Nowakowski.
27 IX 1932 - ciało ks. Kłopotowskiego zostaje przewiezione na cmentarz do Loretto, gdzie siostry wybudowały dla swego Założyciela specjalny grobowiec. Przez całą noc trwały modlitwy przy trumnie, a 28 września nabożeństwo żałobne odprawił biskup Stanisław Gall. Kazanie wygłosił ks. prof. Zygmunt Kozubski.  Po uroczystościach żałobnych kapłani wnieśli trumnę do krypty grobowca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK